Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Spadki

 

I. Prawo spadkowe - definicja

 

Spadki stanowią ogół praw i obowiązków majątkowych osób fizycznych, które w momencie jej śmierci (otwarcia spadku) przechodzą na inne, określone osoby. Zespół norm prawnych regulujących to przejście (dziedziczenie) określany jest mianem prawa spadkowego.

 

Podstawowym aktem prawnym normującym zagadnienia spadkowe jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Szczegółowe kwestie dotyczące dziedziczenia zostały nadto uregulowane w innych aktach prawnych. Dla oceny niektórych zagadnień spadkowych niebagatelne znaczenie mogą mieć również akty prawne już nieobowiązujące, które stosuje się do zdarzeń prawnych mających miejsce w dalekiej przeszłości. Natomiast w zakresie obecnie obowiązującego prawa dotyczącego spraw związanych z dziedziczeniem na szczególną uwagę zasługują:

 • rozporządzenie nr 650/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresi prawa spadkowego

 

1. Do kogo kierujemy nasze usługi?

 

Kancelarie prawne JJK zapewniają pomoc prawną w zakresie spadkobrania po osobach zmarłych w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu, a nadto w każdym innym miejscu w Polsce i na świecie. Nasze usługi adwokackie lub podatkowe adresowane są do:

 • osób powołanych do spadku z ustawy (dziedziczenie ustawowe),
 • osób powołanych do spadku z testamentu (dziedziczenie testamentowe),
 • zapisobierców zwykłych,
 • zapisobierców windykacyjnych,
 • osób zobowiązanych do wykonania polecenia,
 • wykonawców testamentów,
 • osób uprawnionych do zachowku,
 • zbywców i nabywców spadku,
 • wierzycieli spadkodawcy i spadkobierców,
 • zobowiązanych do zapłaty podatku od spadku.

 

2. Co oferujemy?

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnika, a zwłaszcza adwokata lub radcy prawnego, możemy ci pomóc. Oferujemy szeroki zakres usług prawnych i podatkowych w każdej kwestii z zakresu prawa spadkowego, w szczególności dotyczącej:

 • zdolności do dziedziczenia,
 • niegodności dziedziczenia,
 • zrzeczenia się dziedziczenia,
 • zasad dziedziczenia ustawowego,
 • zasad dziedziczenia testamentowego,
 • powołania do dziedziczenia,
 • zapisów i poleceń testamentowych,
 • wykonawców testamentu,
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • udokumentowania nabycia spadku,
 • ochrony dziedziczenia,
 • odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe,
 • wspólności majątku spadkowego,
 • działu spadku,
 • zachowku,
 • zbycia spadku,
 • podatku od spadku.

 

Występujemy jako pełnomocnicy procesowi stron procesu cywilnego lub uczestników postępowania nieprocesowego w sprawach dotyczących spadku, spadkobrania, osoby spadkobiercy, testamentu lub zachowku, a zwłaszcza w sprawach o:

 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • wykonanie zapisu,
 • naruszenie praw do spadku, w tym o wydanie nieruchomości,
 • zapłatę zachowku,
 • uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu,
 • uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu,
 • zabezpieczenie spadku, wykazu inwentarza i spisu inwentarza,
 • złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • ogłoszenie testamentu,
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • przesłuchanie świadków testamentu ustnego,
 • stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • wzruszenie aktu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • dział spadku,

a także w sprawach dotyczących:

 • wykonawcy testamentu,
 • zarządu sukcesyjnego.

 

Oferujemy pomoc prawną w wielu kwestiach prawnych na etapie przedsądowym. W szczególności służymy pomocą przy takim sporządzeniu testamentu, który w sposób odpowiedni zabezpieczy interes prawny spadkobiercy oraz jego następców prawnych. Nasze doświadczenie pokazuje, że zagadnienia z zakresu dziedziczenia stanowią zarzewie kontrowersji i niesnasek rodzinnych. Wczesna konsultacja z naszym Zespołem może zaś takim sytuacjom zapobiec.

 

3. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa spadkowego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem